Výrobní proces

Technologie » Výrobní proces

Výrobní proces


Základem výroby jsou v Oddělení přípravy výroby připravené Výrobní doklady. Na základě Výrobních dokladů jsou vydávány ze skladu všechny potřebné materiály pro výrobu okna. Výrobní doklady jdou s výrobkem v průběhu celého výrobního procesu.