Instrukcja użytkowania - okna drewniane

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKIEN l DRZWI Z DREWNA ORAZ WARUNKI KONSERWACJI

Okna BAS wykonywane są z drewna klejonego, które uzyskiwane jest przez łączenie trzech warstw drewna sosnowego lub mahoniowego na odpowiednią grubość za pomocą kleju odpornego na działanie wody i podwyższonej temperatury. Okna te wyposażone są w okucia obwiedniowe. Przy klamce opuszczonej w dół okno jest zamknięte, gdy klamka jest w położeniu poziomym - okno jest otwarte, funkcję uchylną realizuje się przez obrócenie klamki do góry. Funkcję mikroszczeliny uzyskujemy obracając klamkę o kąt 45 stopni od poziomu w górę.

Nie można zamykać okna, przy klamce opuszczonej lub podniesionej w górę, gdyż spowoduje to uszkodzenia mechanizmu zamykania okna!

Aby zapewnić wieloletnie i niezawodne funkcjonowanie okna należy: raz w roku sprawdzić położenie skrzydła względem ramy i naoliwić wszystkie elementy ruchome okuć. Prawidłowe ustawienie skrzydła realizujemy regulując zawiasy w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe należy co najmniej raz w roku przeprowadzić następujące czynności:

  1. Smarować lub oliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań.
  2. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic.
  3. Sprawdzać wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie, dokręcić śruby mocujące, ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.

Uwaga! Regulacja okuć, szczególnie w obszarze wspornika zawiasu dolnego i nożyc rozwórki jak również wymiana części okucia czy zdejmowanie lub zakładanie skrzydła okna musi być wykonane przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

Aby zachować trwałą powłokę lakierniczą należy co najmniej dwa razy w roku ramy okienne konserwować specjalnymi preparatami do czyszczenia ram okiennych np. firmy LAKMA, GORI lub SIGMA. Uwaga! Do czyszczenia ram okiennych nie powinno stosować się płynów do czyszczenia szyb, gdyż zawierają one SALMIAK, który jest szkodliwy dla powierzchni akrylowych. Do czyszczenia używać jedynie neutralnych środków czyszczących. Nie można stosować środków z zawartością chloru. Nie dopuszczalne jest również stosowanie środków do szorowania i rozpuszczalników typu aceton lub nitro, które powodują zmatowienie powierzchni. W przypadku ponownego malowania okien drewnianych, wskazane jest stosowanie farb wodorozcieńczalnych akrylowych.

W oknie drewnianym nie wolno:
- Obciążać skrzydła dodatkowym ciężarem!
- Obciążać zawiasów przez zbyt gwałtowne otwieranie skrzydła, skutkiem czego może być wyłamanie zawiasów w oknie (np. przeciągi)!
- Zabezpieczać skrzydła przed zamknięciem poprzez klinowanie twardym przedmiotem.

Wykonane okna drewniane są bardzo szczelne. Przy wzroście wilgotności w pomieszczeniu może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie. Aby tego uniknąć, należy zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu, a tym samym usunąć nagromadzoną w nim parę wodną. Należy przeprowadzać krótkie intensywne wietrzenie. W oknach wyposażonych w okucia z mikroszczeliną minimalnie uchylić skrzydło. W pomieszczeniach słabo wentylowanych zaleca się stosowanie nawietrzaków higrosterowanych np. AERECO lub mechanicznych np. VENTAIR II.

Żywotność powłoki lakierniczej zależna jest od zanieczyszczenia środowiska oraz stopnia narażenia na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego systematycznie należy kontrolować stan powłoki (szczególnie od strony zewnętrznej budynku) i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 5 lat, dokonać jej renowacji. Podczas malowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zamalować uszczelek i okuć. W celu wydłużenia żywotności powłoki zalecane, przynajmniej dwa razy w roku, zabezpieczenie jej specjalnymi preparatami do drewna.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.