Instrukcje montażu

INSTRUKCJE MONTAŻU

Montaż

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN l DRZWI BALKONOWYCH

Poniższa instrukcja stanowi opis najważniejszych wymagań montażowych firmy BAS Sp. z o.o. Przy montażu własnym wykonywanym niezgodnie z instrukcją, ewentualne wady okien i drzwi nie podlegają reklamacji. Jedynie prawidłowo zamontowane okno jest dobrym oknem, spełniającym swoje funkcje dającym ochronę przed stratami ciepła, hałasem i wilgocią na poziomie podanym przez producenta.

Sposób zamontowania okien i drzwi musi uwzględnić przeróżne siły działające na budynek oraz samo okno. Podstawową zasadą jest jednak to, że okno nie może być elementem nośnym konstrukcji budynku, jest tylko wypełnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego (nie może podpierać nadproża lub być wciskane w otwór).

Dlatego dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi niezbędne jest zachowanie luzu miedzy ramą okna, a murem o wartości 10-20 mm.
Ze względu na bilans cieplny muru ramę okna należy montować w połowie grubości ściany (przy murze pełnym), jednak nie dalej niż 150 mm od płaszczyzny elewacji, lub w płaszczyźnie warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym).

Okna drewniane osadza się przy pomocy następujących materiałów:
- Klocki nośne (podpierające ramę od spodu),
- Klocki dystansowe (do ustawienia ramy względem ścian bocznych),
- Kliny wypierające,
- Lasze montażowe (uchwyty z blachy)
- Dyble z metalowymi koszulkami
- Wkręty do drewna,

Dyble, lasze i wkręty muszą mieć powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie, klocki muszą być wykonane z materiału mogącego przenosić siły nacisku.

Kolejność czynności przy osadzaniu okien:

  1. Sprawdź czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem
  2. Zdjąć skrzydła z ościeżnic
  3. Zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy wg schematu
  4. Ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie
  5. Sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi
  6. Zamontować kotwy do muru za pomocą dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeży (wyjątek stanowi połączenie wkrętami dwóch ościeżnic np.: okna i drzwi balkonowych)
  7. Zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić ich ewentualną regulację
  8. Odpylić i zwilżyć wodą fugę miedzy murem a ramą i wypełnić pianką PU w sposób ciągły. Od jakości wykonania tej spoiny zależy szczelność osadzania okna.
  9. Po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnić wypełnienie fugi pianka PU
  10. Po zakończeniu montażu okien należy uprzątnąć miejsce pracy.

Informacje uzupełniające:

- Na czas montażu należy usunąć z otoczenia otworu okiennego sprzęty wyposażenia wnętrza mieszkania
- Przy prowadzeniu robót tynkarskich i malarskich należy całe okno zabezpieczyć folią
- Do mycia okien należy używać płynnych środków. Niedopuszczalne jest stosowanie środków do szorowania i rozpuszczalników
- Elementy ruchome okuć winny być raz w roku smarowane oliwą maszynową lub wazeliną techniczną
- odległość kotwy od narożnika okna ok. 100 mm
- rozstaw kotew 500-600 mm, ilość kotew zależy od wymiarów zewnętrznych okna.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.