Firma » Rekrutacja
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o. o. nie prowadzi obecnie żadnej rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dostarczenia CV i innych dokumentów związanych z rekrutacją osobiście bądź za pośrednictwem innych środków komunikacji (w tym elektronicznej), będą one niezwłocznie usuwane lub niszczone.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.