Firma » Rekrutacja
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o. o. nie prowadzi obecnie żadnej rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dostarczenia CV i innych dokumentów związanych z rekrutacją osobiście bądź za pośrednictwem innych środków komunikacji (w tym elektronicznej), będą one niezwłocznie usuwane lub niszczone.

Fabryka Okien i Drzwi BAS realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Created by PPCEFEKT
drzwi drewniane okna aluminiowo - drewniane okna drewniane producent okien