Projekty unijne - dofinansowanie

Firma » Projekty unijne - dofinansowanie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

FABRYKA OKIEN I DRZWI „BAS” SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mariana Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin
Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 287.386,89 PLN
Wysokość dofinansowania: 51,30 %

Projekty unijne - dofinansowanie

Fabryka Okien i Drzwi BAS Spółka z o.o. w chwili obecnej realizuje projekty dofinansowane przez Unię Europejską:

Instytucja pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
Tel. 814623800 sekretariat
Fax. 814623840
Telefony do punktu informacyjnego: 81-46-23-831, 81-46-23-812
lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl

1.Nazwa Projektu:
„Poprawa pozycji konkurencyjnej Fabryki Okien i Drzwi BAS SP z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie innowacji technologicznej i produktowej”
Nazwa beneficjenta:
Fabryka Okien i Drzwi BAS Spółka z o.o.
Ul. Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin
Opis projektu:
Rozbudowa hali produkcyjnej oraz zakup najnowocześniejszych maszyn do produkcji Okien i Drzwi oraz wprowadzenie nowych produktów.

2.Nazwa projektu:
„Poprawa pozycji konkurencyjnej Fabryki Okien i Drzwi BAS Spółka z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej”
Nazwa beneficjenta:
Fabryka Okien i Drzwi BAS Spółka z o.o.
Ul. Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin
Opis projektu:
Nadbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa ,zakup nowoczesnego oprogramowania oraz maszyn do produkcji Okien i Drzwi oraz wprowadzenie nowych produktów.

 

 

30-04-2013

 

Zapytanie ofertowe:

„Paszport do eksportu” - usługa związana z uczestnictwem w międzynarodowych targach Frontale, Norymberga, Niemcy 26-29.03.2014 r;

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest powierzchnia wystawiennicza wraz z zabudową indywidualną na międzynarodowych targach Frontale, Norymberga, Niemcy, odbywające się w dniach 26-29.03.2014 r. o pow. 20 (dwadzieścia) m2, stoisko szeregowe. Cena zawiera:

 1. wynajem 20 m2 powierzchni wystawienniczej (w tym opłata AUMA) wraz z zabudową indywidualną stoiska, przyłącze energii elektrycznej 220V – moc przyłącza 9kW. Cena zawiera transport eksponatów;

 2. wpis do katalogu targowego, opłatę rekrutacyjną

 3. obsługę techniczną stoiska

 

Tytuł projektu: „Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-06-016/12-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

 

Termin realizacji usługi: 26-29.03.2014 r.

Tryb konkursu: Konkurs ofert

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • datę sporządzenia,

 • cena netto,

 • termin ważności oferty,

 • maksymalny czas realizacji usługi,

 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,

 • podpis oferenta,

 • miejsce na potwierdzenie odbioru oferty.

 

Miejsce składanie ofert:

ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

Miasto: Lublin

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

tel: (81) 441-72-20

fax: (81) 743-95-91

e-mail: info@bas.lublin.pl

 

oferty należy składać do 30-04-2013

oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

cena 100 pkt

razem: 100 pkt

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z wybranym oferentem na wykonanie usługi w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu.

Fabryka Okien i Drzwi BAS realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Created by PPCEFEKT
drzwi drewniane okna aluminiowo - drewniane okna drewniane producent okien