Obiekty zabytkowe

Realizacje » Obiekty zabytkowe

Obiekty zabytkowe

Wybrane przykłady

Producent okien i drzwi firma BAS oferuje kompleksową wymianę stolarki okiennej w oparciu o projekty pod nadzorem konserwatora zabytków. BAS wykonuje okna stylowe z zachowaniem histor ycznych podziałów, odwzorowaniem detali architektonicznych. Wymieniona stolarka podkreśla zabytkowy wygląd elewacji. Dzięki nowoczesnej konstrukcji opar tej na systemie DJ-68, stolarka zapewnia doskonałe parametry przenikalności cieplnej i gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski w Piaskowej Skale
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Zarząd Główny PCK w Warszawie
Kamienica przy Hożej w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
VII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu Dom Kupiecki w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
Urząd Miasta w Nowym Sączu Ratusz Budynek uniwersytecki w Hamburgu
Urząd Skarbowy we Włodawie Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie Willa miejska z początku XX w. w Lublinie

Okna drewniane BAS zdobią wiele ważnych i pięknych architektonicznie obiektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Oferujemy kompleksową obsługę klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, projektowe, wycenę stolarki wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.