Nawiewniki

Technologia » Nawiewniki

Nawiewniki

nawiewnik Nawiewniki okienne umożliwiają dopływ powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. Nawet przy szczelnie zamkniętym oknie dostarczane jest świeże powietrze niezbędne do zapewnienia skutecznej wentylacji. Standardowy zestaw składa się z części wewnętrznej (nawiewnika), który reguluje ilość dostarczanego powietrza oraz z części zewnętrznej (okapu), który chroni przed deszczem i owadami. Dodatkowo można zastosować specjalne łączniki i okapy akustyczne, które chronią przed hałasem zewnętrznym.

Nawiewniki montowane są w górnej części okna. Taki sposób podyktowany jest przepisami Normy Polskiej oraz względami praktycznymi. Zewnętrzne powietrze przepływa ponad strefą przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

Nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Ze względu na sposób działania wyróżniamy:

- nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie, ilość dostarczanego powietrza zależy od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu. Im wyższa wilgotność, tym większy napływ powietrza. W zależności od pory dnia i od sposobu użytkowania pomieszczeń, zmienia się ilość dopływającego powietrza (np. w nocy jest większy nawiew do sypialni, w ciągu dnia do pokoju dziennego). Czujnikiem sterującym jest wiązka taśm wykonana z poliamidu. Istnieje możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

nawiewnik emm

nawiewnik higrosterowany EMM

nawiewnik emm

nawiewnik higrosterowany EHA

- nawiewniki ciśnieniowe – samo regulujące, ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

nawiewnik efr

nawiewnik ciśnieniowy EFR

nawiewnik 2mo

nawiewnik ciśnieniowy 2MO

nawiewnik ami

nawiewnik ciśnieniowy AMI

nawiewnik ama

nawiewnik ciśnieniowy AMA

- nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik sam reguluje ilość dostarczanego powietrza przez otwarcie/zamknięcie przesłony.

Warto pamiętać, że brak skutecznej wentylacji pomieszczeń to:

- wykroplenie pary wodnej na powierzchni szyb;
- wilgoć w pomieszczeniach, a w efekcie powstanie się pleśni i grzyba;
- złe samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Zmniejszona wymiana powietrza może powodować bóle głowy, choroby górnych dróg oddechowych, uczulenia, itp.
- pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, najczęściej po długiej nieobecności użytkowników;
- kondensacja toksycznych zanieczyszczeń emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe;
- niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach, itp.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.