Szprosy

Technologia » Szprosy

Szprosy

W celu uzyskania lepszej estetyki okien drewnianych i walorów użytkowych w naszej stolarce stosujemy szprosy zewnętrzne - konstrukcyjne, wiedeńskie, naklejane i nakładane oraz międzyszybowe.

szprosy konstrukcyjne - okna drewniane

szprosy
konstrukcyjne

szprosy konstrukcyjne - okna drewniane

szprosy
konstrukcyjne

szprosy wiedeńskie - okna drewniane

szprosy
wiedeńskie

szprosy naklejane - okna drewniane

szprosy
naklejane

szprosy międzyszybowe- okna drewniane

szprosy
międzyszybowe

szprosy ramkowe - okna drewniane

szprosy
ramkowe

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.