Typy okien

Technologia » Typy okien

Typy okien

1. Okna jednodzielne jednorzędowe

img

2. Okna dwudzielne jednorzędowe

img

3. Okna trójdzielne jednorzędowe

img

4. Dzwi balkonowe

img

5. Okna uchylno-przesuwne

img img

6. Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne

img img

7. Okna jednodzielne dwurzędowe

img

8. Okna dwudzielne dwurzędowe

img

9. Okna tójdzielne dwurzędowe

img

10. Okna jednodzielne trójrzędowe

img

11. Okna dwudzielne trójrzędowe

img

12. Okna trójdzielne trójrzędowe

img

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.