Zapytanie - Projekty Unijne

Współpraca » Zapytanie - Projekty Unijne

Data zamieszczenia: 15-04-2013

Zapytanie ofertowe:

„Paszport do eksportu” - usługa związana z uczestnictwem w międzynarodowych targach Frontale, Norymberga, Niemcy 26-29.03.2014 r;

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest powierzchnia wystawiennicza wraz z zabudową indywidualną na międzynarodowych targach Frontale, Norymberga, Niemcy, odbywające się w dniach 26-29.03.2014 r. o pow. 20 (dwadzieścia) m2, stoisko szeregowe. Cena zawiera:
wynajem 20 m2 powierzchni wystawienniczej (w tym opłata AUMA) wraz z zabudową indywidualną stoiska, przyłącze energii elektrycznej 220V – moc przyłącza 9kW. Cena zawiera transport eksponatów;
wpis do katalogu targowego, opłatę rekrutacyjną
obsługę techniczną stoiska

Tytuł projektu: „Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-06-016/12-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

Termin realizacji usługi: 26-29.03.2014 r.
Tryb konkursu: Konkurs ofert

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
cena netto,
termin ważności oferty,
maksymalny czas realizacji usługi,
powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
podpis oferenta,
miejsce na potwierdzenie odbioru oferty.

Miejsce składanie ofert:
ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Państwo: Polska
tel: (81) 441-72-20
fax: (81) 743-95-91
e-mail: info@bas.lublin.pl

oferty należy składać do 30-04-2013
oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena 100 pkt
razem: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z wybranym oferentem na wykonanie usługi w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.