Jak złożyć zamówienie

Współpraca » Jak złożyć zamówienie

Jak złożyć zamówienie

Krok po kroku jak złożyć zamówienie w firmie BAS

  • zapytanie ofertowe - Klient przesyła gotowe zapytanie ofertowe zawierające wymiary, typy, funkcje stolarki drogą mailową lub poprzez fax na numer Biuro Obsługi Klienta. W przypadku gdy zapytanie ofertowe jest z terenu gdzie BAS posiada swoich przedstawicieli, BOK skontaktuje Klienta z Przedstawicielem. Klient może poprosić również o dokonanie bezpłatnego obmiaru i pomoc w przygotowaniu zapytania ofertowego.
  • sporządzenie oferty i zaprezentowanie Klientowi - Handlowiec bądź Przedstawiciel BAS uzgadnia z Klientem wszystkie elementy oferty i po ustaleniu wszystkich szczegółów przesyła Klientowi gotową ofertę. Oferta zazwyczaj zawiera kilka wariantów i jest ważna 30dni od daty sporządzenia.
  • akceptacja umowy przez Klenta i podpisanie umowy - po negacjach z Klientem BOK bądź Przedstawiciel BAS sporządza Zamówienie - Umowę. Umowa sporządzona zostaje w oparciu o ofertę i skorygowana o ewentualne obmiary i uzgodnienie dodatkowe. Umowa zawiera typy, ilości, wymiary stolarki, podstawowe jej parametry takie jak rodzaj klejonki, szyby, okucia, kolor stolarki okapników, silikonu, klamki, osłonki. Zamówienie określa wartość zamówienia, rabaty, wysokość zaliczki, termin realizacji. Umowa musi być podpisana przez każdą ze stron.
  • uruchomienie zlecenia do produkcji - po podpisaniu umowy i wpłaceniu wymaganej zaliczki na konto BAS zlecenie zostaje przekazane do Działu Przygotowania Produkcji, gdzie sporządzany jest Paszport Produkcyjny i zamawiane są wszystkie niezbędne podzespoły. Na tym etapie zamówienie jest sprawdzane pod względem merytorycznym. Od tego momentu liczy się termin realizacji zamówienia.
  • realizacja zamówienia w Fabryce
  • powiadomienie o terminie realizacji i ustalenie terminu dostawy/ odbioru - po wykonaniu zamówienia zamówienie jest pakowane i przenoszone do magazynu wyrobów gotowych, gdzie oczekuje na wysyłkę. W tym czasie Biuro Obsługi Klienta po otrzymaniu informacji z Działu Produkcji informuje telefonicznie bądź za pomocą emaila Klienta o wykonaniu zamówienia. Po ustaleniu terminu dostawy BOK przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty - WZ, fakturę, protokół odbioru, Kartę Gwarancyjną. Zapłata za wykonaną stolarkę następuje przed odbiorem stolarki z magazynu, bądź w dniu dostawy.
  • dostawa stolarki do Klienta, odbiór stolarki - w uzgodnionym wcześniej terminie następuje dostawa stolarki w miejsce wskazane przez Klienta. Klient dokonuje odbioru stolarki.
  • usługi posprzedażne - obejmują naprawy gwarancyjne, a także usługi pogwarancyjne - odpłatne.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.