Zasady sprzedaży produktów

Współpraca » Zasady sprzedaży produktów

Zasady sprzedaży produktów

 1. Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. w Lublinie sprzedaje swoje wyroby w cenach netto wg aktualnego cennika okien i drzwi balkonowych.
 2. Dostawca udziela Partnerowi rabatu na sprzedawaną stolarkę okienną którego poziom jest określony w załączniku do umowy współpracy.
 3. Standard wykonania okien to:
  * Profile wykonane z klejonego drewna sosnowego lub z mahoniu - meranti,
  * Profil soft - linę,
  * Powierzchnie malowane ostatecznie farbami akrylowymi firmy Gori,
  * Pakiet szybowe o współczynniku przenikania ciepła k=l,l W/m2K,
  * Konstrukcja okien dwuskrzydłowych - bezsłupkowa,
  * Okucia obwiedniowe Roto z funkcją mikrowentylacji,
  * Klamka
  * Listwa aluminiowa na skrzydle
  * Termookapnik
  * Osłonki na okucia
 4. Wszelkie zmiany w konstrukcji okien odbiegające od standardu wymagają dopłat i są określone w cenniku modułowym.
 5. Od klientów deklarujących chęć zakupu okien firmy BAS Sp. z o.o. Partnerzy przyjmują następujące dane:
  * Nazwisko i imię lub nazwę firmy,
  * Adres
  * Telefon kontaktowy
  * Dokonują pomiaru stolarki okiennej i przysyłają je dalej do Biura Obsługi Klienta BAS Sp. z o.o. w Lublinie na fax 081-743-95-91
 1. Pracownik biura obsługi klienta Fabryki Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. w ciągu 24 godzin dokonuje wyceny stolarki okiennej i przesyła ją na faxParntera w celu akceptacji przez klienta.
 2. Partner w przypadku akceptacji wyceny przez klienta sporządza zamówienie zgodnie z dostarczonym wzorem i przysyła je do Lublin do BOK w Fabryce Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o w Lublinie.
 3. Warunkiem rozpoczęcia produkcji stolarki jest wpłata na konto PEAKO S.A. IV O /Lublin 54124025001111000037644042 zaliczki w wysokości 30% zamówienia netto / pobiera od klienta i wpłaca na wskazane konto - Partner /.
 4. Przed dostawą stolarki okiennej klient ma obowiązek wpłaty pozostałej kwoty wartości zamówienia.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z produktami oferowanymi przez BAS Sp. z o.o. sposobem ich montowania i składowania.
 6. Zasady sprzedaży są jednakowe dla wszystkich odbiorców.

FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.