Návod k použití

Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
A DVEŘÍ A PODMÍNKY ÚDRŽBY

Okna jsou vybavena obvodovým kováním německé firmy ROTO. Je-li klika otočená směrem dolů je okno zavřeno, je-li klika ve vodorovné poloze je okno otevřené, otočením kliky směrem nahoru dojde k vyklopení okna. Polohu mikroventilace získáte otočením kliky o 45°od vodorovné polohy směrem nahoru.

Je-li klika otočená směrem dolů nebo nahoru nesmí se okno zavírat , protože může dojít k poškození uzavíracího mechanizmu okna!

Aby byla zaručena správná a bezporuchová funkce oken je třeba : jednou ročně zkontrolovat polohu křídla vůči rámu a namazat všechny pohyblivé části závěsů. Správné nastavení křídla se provádí regulací závěsů v horizontální a vertikální rovině.
Pro bezproblémovou a dlouhou funkčnost tohoto kování je třeba nejméně jednou ročně provádět následující údržbu:

1. Namazat nebo naolejovat všechny pohyblivé a zasunovací části.
2. Používat pouze mazivo nebo bez obsahu kyselin a živic.
3. Z bezpečnostních důvodů kontrolovat v místě uchycení všechny částí kování.
V případě nutnosti v místech, které se snadno opotřebovávají dotáhnout upevňovací šrouby případně vyměnit poškozené části.

Upozornění! Nastavení kování, zejména v místě vzpěry dolního závěsu a stejně jako výměna části kování nebo sundávání a nasazování křídla musí být provedeno autorizovanou montážní skupinou.

Aby byl trvale zachován lakovaný povrch je nutno okna ošetřovat speciálními preparáty na čištění okenních rámu např. firmy LAKMA, GORI nebo SIGMA.
Upozornění! Na čištění okenních rámu nepoužívejte prostředky na čištění skel, protože obsahují CHLORID AMONNÝ, který je škodlivý pro akrylátové povrchy. Na čištění používejte pouze neutrální čistící prostředky. Je zakázáno používat prostředky obsahující chlór. Je zakázáno používat prostředky na drhnutí a rozpouštědla jako je aceton, které způsobí zmatnění povrchu.
V případě opětovného natírání se doporučuje používat vodou ředitelné akrylátové barvy.

U oken je zakázáno:
- Zatěžovat křídla dalším zatížením!
- Chránit závěsy před prudkým otevíráním křídla, což může způsobit vylomení závěsů na okně (např. v případě průvanu)!
- Zajišťovat křídlo proti zavření klínováním tvrdým předmětem.

Vyrobená okna jsou velmi těsná. Dojde-li ke zvětšení vlhkosti v místnosti může nastat jev tzv. kondenzace vodní páry na skle.
Aby bylo možno tomuto jevu zabránit, je třeba zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti a tím odstranit nahromaděnou vodní páru.
Je nutno větrat krátce a intenzivně.
U oken vybavených kováním s mikroventilací, minimálně odklopit okno.
V málo větraných místnostech doporučujeme používat higro ventilátory např. AERECO nebo mechanické např. VENTAIR II.

Životnost nátěru závisí na znečištění životního prostředí a nepříznivých atmosférických podmínkách.Proto je nutné provádět kontrolu nátěru (zejména z vnější strany budovy) a v případě nutnosti, nejpozději do 5 let, jej renovovat.
Při malování je třeba dávat zvlášť pozor na to, aby nedošlo k zamalování těsnění a kování. Pro prodloužení životnosti nátěru se doporučuje, nejméně dvakrát ročně, ošetřit nátěr speciálními prostředky na dřevo.